Talk:形而上學

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

"(形而上學) 一係指用孤立、靜止、片面、表面嘅觀點去看待事物。" ---?? 唔係掛?呢句有乜基礎?--Hillgentleman