Talk:提比略

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢

「泰比亞利亞斯」睇都睇得出係跟英文發音規則譯出來嘅譯名。學阿S7w4j9,如果我唔係日日要上班嘅話我絕對會逐個譯名拗掂佢。重有,本來維基嘅慣例係要等兩個星期先再搬版嘅,點知CRCHF唔知點解成日心急過隻廢,淨等一個星期就搬版,請改正。【粵語文學大使殘陽孤侠支持全面中止IP用戶編輯權 2015年9月15號 (二) 13:52 (UTC)

WKDx417(CRCHF)好明顯係唔識嘢嘅,根本未學過拉丁語言就好爲人師,佢作嘅名一眼睇就係錯嘅。另外,古羅馬皇帝係涉及專門嘅羅馬史,有學界規範,將啲名整到鬼五六馬,盞影衰粵維形象。粵維容許自譯,但掂到學術問題,我點都要出聲阻。如果要改名,只能夠喺學界認可嘅幾個名中揀個:提庇留、台伯留、提比略。--S7w4j9 (傾偈) 2015年9月15號 (二) 14:25 (UTC)
本來我重想跟拉丁文發音自譯「鐵比遼斯」嘅,不過睇完S7w4j9嘅論點,我傾向「提比略」,因為「留」字容易睇得出係普通話譯名,而「略」無咁容易,而好多由以「-livs」結尾嘅拉丁姓氏演變而來嘅,以「-lio」結尾嘅現代意大利姓氏嘅中譯名都係以「略」結尾嘅,相對常用。【粵語文學大使殘陽孤侠支持全面中止IP用戶編輯權 2015年9月17號 (四) 18:29 (UTC)
我唔反對,我學過意文但冇具體瞭解過從拉丁文嘅演變源流,重係嗰句,羅馬史、古希臘史係有學術規範,中國引入西學咁耐,已經累積出譯法傳統,實在唔應該喺學術問題上違背學界主流。--S7w4j9 (傾偈) 2015年9月19號 (六) 11:11 (UTC)