Talk:李任燊

來自維基百科
跳去導覽 跳去搵嘢

對外連結有變 (2019年2月)[編輯]

各位編輯仝人:

我啱啱救返李任燊上面嘅 1 個對外連結。麻煩檢查下我改嘅嘢。有咩查詢,或者想隻機械人唔理啲外連,或者想隻機械人成版唔好掂,請睇呢版簡明嘅問答頁。我改咗呢啲外連:

如果隻機械人有錯,請睇問答頁嘅指示。

唔該晒!—InternetArchiveBot (報告軟件缺陷) 2019年2月19號 (二) 08:05 (UTC)回覆[回覆]

對外連結有變 (2019年4月)[編輯]

各位編輯仝人:

我啱啱救返李任燊上面嘅 1 個對外連結。麻煩檢查下我改嘅嘢。有咩查詢,或者想隻機械人唔理啲外連,或者想隻機械人成版唔好掂,請睇呢版簡明嘅問答頁。我改咗呢啲外連:

如果隻機械人有錯,請睇問答頁嘅指示。

唔該晒!—InternetArchiveBot (報告軟件缺陷) 2019年4月26號 (五) 22:30 (UTC)回覆[回覆]

對外連結有變 (2019年9月)[編輯]

各位編輯仝人:

我啱啱救返李任燊上面嘅 1 個對外連結。麻煩檢查下我改嘅嘢。有咩查詢,或者想隻機械人唔理啲外連,或者想隻機械人成版唔好掂,請睇呢版簡明嘅問答頁。我改咗呢啲外連:

如果隻機械人有錯,請睇問答頁嘅指示。

唔該晒!—InternetArchiveBot (報告軟件缺陷) 2019年9月28號 (六) 03:36 (UTC)回覆[回覆]

對外連結有變 (2019年10月)[編輯]

各位編輯仝人:

我啱啱救返李任燊上面嘅 1 個對外連結。麻煩檢查下我改嘅嘢。有咩查詢,或者想隻機械人唔理啲外連,或者想隻機械人成版唔好掂,請睇呢版簡明嘅問答頁。我改咗呢啲外連:

如果隻機械人有錯,請睇問答頁嘅指示。

唔該晒!—InternetArchiveBot (報告軟件缺陷) 2019年10月28號 (一) 17:23 (UTC)回覆[回覆]

對外連結有變 (2020年12月)[編輯]

各位編輯仝人:

我啱啱救返李任燊上面嘅 4 個對外連結。麻煩檢查下我改嘅嘢。有咩查詢,或者想隻機械人唔理啲外連,或者想隻機械人成版唔好掂,請睇呢版簡明嘅問答頁。我改咗呢啲外連:

如果隻機械人有錯,請睇問答頁嘅指示。

唔該晒!—InternetArchiveBot (報告軟件缺陷) 2020年12月29號 (二) 18:41 (UTC)回覆[回覆]

文章連結留底時出錯 (2021年2月)[編輯]

你好。留底期間,檔案庫話有啲網站搞唔到。 以下係有問題嘅對外連結同埋錯誤訊息。

呢個係唯一一次通知,因為我唔會再嘗試幫呢啲對外連結留底。

唔該晒。—InternetArchiveBot (報告軟件缺陷) 2021年2月11號 (四) 10:58 (UTC)回覆[回覆]

對外連結有變 (2021年12月)[編輯]

各位編輯仝人:

我啱啱救返李任燊上面嘅 4 個對外連結。麻煩檢查下我改嘅嘢。有咩查詢,或者想隻機械人唔理啲外連,或者想隻機械人成版唔好掂,請睇呢版簡明嘅問答頁。我改咗呢啲外連:

如果隻機械人有錯,請睇問答頁嘅指示。

唔該晒!—InternetArchiveBot (報告軟件缺陷) 2021年12月30號 (四) 20:01 (UTC)回覆[回覆]