Talk:水牛芝士

頁面內容唔支援其他語言。
出自維基百科,自由嘅百科全書

講明係錯譯有乜唔得先?我夠膽話識得意大利文嘅人無焉個會肯用「摩蘇里拉」伊個名。【粵語文學大使殘陽孤侠支持全面中止IP用戶編輯權 2014年9月5號 (五) 00:56 (UTC)[回覆]