Talk:羅鈞滿

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

兩條拎死咗刪得[編輯]

如題 —之前未簽名嘅留言係由112.119.5.1 (留言貢獻) 響2017年1月28號 (六) 13:13‎ (UTC)所加入嘅。

拎走咗,方丈份人好小器架。另外閣下都可以開個戶口,到時可以自己改。 Shinjiman 2017年1月28號 (六) 15:15 (UTC)