Talk:英國國民(海外)護照

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

內容衝突[編輯]

由於呢篇文章係由中文維基譯翻嚟,中文維基處理幾篇同香港人國籍問題有關嘅文章,都有內容衝突嘅問題,例如之前話,凡有資格拎BNO都有資格拎特區護照,呢種講法好明顯係錯得好離譜,因為印巴血統嘅,中國政府係唔承認佢地中國公民身份,而印尼、馬來西亞、新加坡血統嘅華人,亦受到響回歸前,中國政府同佢地簽落嘅雙重國籍協定影響,人大常委響解釋香港人國籍問題果陣,係好慎重考慮過東南亞華人處境問題,所以同其他條目有衝突。我執正咗呢個問題。英文版我都會執番,但當然要慢慢度,因為英文版條目安排係唔同,至於中文版,我唔會執,如果有中文版編輯唔係有心誤導公眾,就自己跟住執咗佢。Martinoei 2007年6月11號 (一) 03:28 (UTC)