Talk:魏 (戰國)

頁面內容唔支援其他語言。
出自維基百科,自由嘅百科全書

建議改名爲「魏 (戰國)」[編輯]

我發覺周朝時嘅魏國係分成兩個嘅,一個係從西周初年延續到春秋嘅魏國,之後佢畀晉國滅咗;第二個魏國出自三家分晉,係戰國七雄之一,所以應該噉改名。--S7w4j9 (傾偈) 2014年4月22號 (二) 15:03 (UTC)[回覆]