Talk:X光機

頁面內容唔支援其他語言。
出自維基百科,自由嘅百科全書
X光機嘅資訊曾經響2017年10月3號喺維基百科頭版你知唔知?小節度出現過。
維基百科
維基百科

開個同X光機有關嘅新討論

開新討論