Template:入波

出自維基百科,自由嘅百科全書

入波 {{{1}}}', {{{3}}}', {{{5}}}', {{{7}}}', {{{9}}}', {{{11}}}', {{{13}}}', {{{15}}}', {{{17}}}', {{{19}}}'

模解[] [] [] []

呢個模用嚟記錄入球數目。

用法[編輯]

{{goal|分鐘|註}}

分鐘
可以加嘅參數,紀錄球員幾時入波。
可以加嘅參數,紀錄「o.g.」(烏龍波)、 「pen.」-十二碼 等入波方式。

例子[編輯]

  • {{goal}} → 入波
  • {{goal|67}} → 67分鐘入波 67'
  • {{goal|44|o.g.}} → 44分鐘入波 44' (烏龍波
  • {{goal|90+2|pen.}} → 90+2分鐘入波 90+2' (十二碼