Template:是日靚畫

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去: 定向搵嘢


陳列室[編輯]

文字式[編輯]

是日靚畫

九龍副水塘洩洪美景

九龍水塘群香港九龍半島一組水塘,由九龍水塘九龍副水塘九龍接收水塘組成,另外附近個石梨貝水塘有時都當做九龍水塘嘅一份子。水塘喺金山郊野公園入面。雖然水塘個名叫九龍,但跟香港十八區去分,水塘都係新界沙田區西南面。

圖片來自:Wpcpey
舊圖 - 更多正圖...

短式[編輯]

是日靚畫

九龍副水塘洩洪美景

九龍副水塘洩洪美景
幅圖來自:Wpcpey
舊圖 - 更多正圖...

單欄式[編輯]

九龍副水塘洩洪美景

九龍水塘群香港九龍半島一組水塘,由九龍水塘九龍副水塘九龍接收水塘組成,另外附近個石梨貝水塘有時都當做九龍水塘嘅一份子。水塘喺金山郊野公園入面。雖然水塘個名叫九龍,但跟香港十八區去分,水塘都係新界沙田區西南面。

圖片來自:Wpcpey
舊圖 - 更多正圖...

單行式[編輯]

九龍副水塘洩洪美景

九龍水塘群香港九龍半島一組水塘,由九龍水塘九龍副水塘九龍接收水塘組成,另外附近個石梨貝水塘有時都當做九龍水塘嘅一份子。水塘喺金山郊野公園入面。雖然水塘個名叫九龍,但跟香港十八區去分,水塘都係新界沙田區西南面。

圖片來自:Wpcpey
舊圖 - 更多正圖...

修改[編輯]

  • 響呢度修改陳列室。
  • 響呢度修改裏面啲嘢。
  • 響呢度修改裏面啲格式。