Template:是日靚畫

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢


睇埋:Wikipedia:是日靚畫

陳列室[編輯]

文字式[編輯]

是日靚畫

揚州炒飯

揚州炒飯中國炒飯,通常指比較流行嘅源自廣州嘅揚州炒飯,重傳到世界各地嘅唐餐館。另外揚州當地嘅炒飯都會叫自己做揚州炒飯,但唔算出名。

圖片來自:stu_spivack @ flickr
舊圖 - 更多正圖...

短式[編輯]

是日靚畫

揚州炒飯

揚州炒飯中國炒飯,通常指比較流行嘅源自廣州嘅揚州炒飯,重傳到世界各地嘅唐餐館。另外揚州當地嘅炒飯都會叫自己做揚州炒飯,但唔算出名。
幅圖來自:stu_spivack @ flickr
舊圖 - 更多正圖...

單欄式[編輯]

揚州炒飯

揚州炒飯中國炒飯,通常指比較流行嘅源自廣州嘅揚州炒飯,重傳到世界各地嘅唐餐館。另外揚州當地嘅炒飯都會叫自己做揚州炒飯,但唔算出名。

圖片來自:stu_spivack @ flickr
舊圖 - 更多正圖...

單行式[編輯]

揚州炒飯

揚州炒飯中國炒飯,通常指比較流行嘅源自廣州嘅揚州炒飯,重傳到世界各地嘅唐餐館。另外揚州當地嘅炒飯都會叫自己做揚州炒飯,但唔算出名。

圖片來自:stu_spivack @ flickr
舊圖 - 更多正圖...

修改[編輯]

  • 響呢度修改陳列室。
  • 響呢度修改裏面啲嘢。
  • 響呢度修改裏面啲格式。