Template:澳門政府部門資訊

出自維基百科,自由嘅百科全書
澳門 澳門政府機構
{{{中文部門名稱}}}標誌
{{{首長職銜}}} {{{首長姓名}}}
{{{副首長職銜}}} {{{副首長姓名}}}
{{{副首長職銜1}}} {{{副首長姓名1}}}
{{{副首長職銜2}}} {{{副首長姓名2}}}
{{{副首長職銜3}}} {{{副首長姓名3}}}
{{{副首長職銜4}}} {{{副首長姓名4}}}
{{{副首長職銜5}}} {{{副首長姓名5}}}
部門資訊
部門性質 {{{部門性質}}}
成立年份 {{{成立年份}}}
撤銷年份 {{{撤銷年份}}}
所屬部門 {{{所屬部門}}}
總部 {{{總部}}}
聯絡資訊
網站 [{{{網站}}}]

呢個模係澳門政府部門嘅明細,澳門政府各級部門嘅文章啱用。

用法[編輯]

將下面原始碼插入喺澳門政府部門文章嘅最頂:

	
{{澳門政府部門資訊
|中文部門名稱= 
|葡文部門名稱=
|部門標誌=
|部門標誌名稱=
|首長職銜=
|首長姓名=
|副首長職銜=
|副首長姓名=
|副首長職銜1=
|副首長姓名1=
|副首長職銜2=
|副首長姓名2=
|副首長職銜3=
|副首長姓名3=
|成立年份=
|所屬部門=
|總部=
|網站=
}}