Template:睇埋

出自維基百科,自由嘅百科全書
睇埋:暫無更多資訊
模解[] [] [] []

用法[編輯]

效果
{{睇埋|其他頁}}
睇埋:其他頁
{{睇埋|其他頁1|其他頁2}}
睇埋:其他頁1同埋其他頁2
{{睇埋|其他頁1|其他頁2|其他頁3|其他頁4|...|其他頁15|其他頁16}}
睇埋:其他頁1其他頁2其他頁3其他頁4其他頁5其他頁6其他頁7其他頁8其他頁9其他頁10其他頁11其他頁12其他頁13其他頁14同埋其他頁15最多支援15篇文!

最多支援15頁。

{{See Also}} {{See also}} 都係同 {{睇埋}} 一樣