Template:童軍明細

出自維基百科,自由嘅百科全書
童軍會
童軍運動
會明細
{{{名}}}
{{{國}}}
開響 {{{開日}}}
Scouting portal

呢個模係畀所有童軍會同埋營,事等等用嘅。

用法
{{童軍明細
| 種 = 會、事、營、獎(預設係會)
| 圖 = 圖名(可有可無) (PNG 或者 SVG 格式會較為好)
| 圖大細 = 圖大細,預計140px(盡量唔好轉)
| 題 = 圖題(可有可無)
| 名 = 會名(原文)
| 英文名 = 會名,原文唔係英文先寫
| 中文名 = 會名,原文唔係中文先寫
| 總部 = 總部名或者地點(可有可無)
| 地點 = 城、地 (可有可無)
| 國 = 會開響邊一國
| 開日 = 開創之日 (日子可以用維基連埋)
| 創辦人 = 創辦人個名(可有可無)
| 獎畀 = 獎來做乜嘢
| 人數 = 成員人數,得獎人數,或者參加人數 (可有可無)
| 總領袖銜頭 = 下面個人個正式銜頭(預設係總領袖)
| 總領袖 = 總領袖個名,會長(可有可無)
| . 如果領袖多個一個,例如又有總領袖,又有會長,可以參考下睇下世界童軍組織。
| 主人 = 主人個名(可有可無)
}}