Template:第啲

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢

點用呢個模[編輯]

{{第二啲|嘢=呢一版講嘅係|他=第二啲名或類似嘅文章|第二啲名}}

{{Otheruses|subject=呢一版講嘅係|other=第二啲名或類似嘅文章|第二啲名}}

{{他用|嘢=呢一版講嘅係|他=第二啲名或類似嘅文章|第二啲名}}
參數 說明
隱名參數 必揀參數,連結目標(一般都係「文章名 (搞清楚)」)。
嘢 / subject 可以揀嘅參數,呢一版要講嘅嘢
他 / other 可以揀嘅參數,第二啲同名或類似文章要講嘅嘢,預設係「第二啲關聯意思」