Template:Age in years and days

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢
模解[] [] [] []

呢個模以年歲方式,顯示指定日期到系統日期(今日日期),或兩指定日期間嘅「歲數」同「天數」。

用法[編輯]

語法[編輯]

兩指定日期間[編輯]

{{Age in years and days|year1|month1|day1|year2|month2|day2|age=yes}}

從指定日期到系統日期[編輯]

{{Age in years and days|year1|month1|day1|age=yes}}

設定顯示格式[編輯]

可通過參數age過嚟更改顯示格式:

  • age=yes嗰時,就顯示為××歲××日
  • age=no嗰時,就顯示為××年××日
  • 如果冇入到,就顯示為××歲××日

已知問題[編輯]

呢一個模係呼叫{{age}}與{{age in days}}運算產生,已知道嘅問題如下:

  1. 未能檢查異常日期功能

範例[編輯]

使用說明 模使用 效果
兩日期之間 {{Age in years and days|1989|7|23|2003|7|14|age=no}} 13年356日
從某一日期至今 {{Age in years and days|1989|7|23|age=no}} 33年246日
固定計算結果 {{subst:Age in years and days|1989|7|23|2003|7|14|subst=subst:}} 13歲356日
唔正確嘅日期 {{Age in years and days|1980|7|14|1993|6|233}} 12歲554日
(唔正確嘅日期,計算嘅日數都唔正確)
閏年嘅誤差 {{Age in years and days|2007|2|28|2008|3|1}} 1歲2日
(計多咗2008年2月29號呢一日)

睇埋[編輯]