Template:Exp10

出自維基百科,自由嘅百科全書

×10{{{1}}}

用法[編輯]

呢個模係用嚟將數字以科學記數法表示。要表示

3.14×10−12

用HTML嘅話就會係:

3.14×10<sup>−12</sup>

用呢個模可以簡單咁寫(可讀性亦提高咗):

3.14{{e|−12}}

睇埋[編輯]