Template:Lang-xal

出自維基百科,自由嘅百科全書
模解[] [] [] []

介紹[編輯]

呢個模係衛拉特話(蒙古文方言)模,由於衛拉特話嘅情況有啲特別,所以呢個模嘅用法亦有啲特別。

衛拉特話情況簡介[編輯]

衛拉特話係蒙古語嘅分支,一般睇做蒙古文方言,但因爲同中央蒙古嘅話差異比較大,所以亦可以睇做獨立語種。現時衛拉特話喺中國新疆蒙古族、俄羅斯嘅卡爾梅克人、蒙古國西部用緊。

衛拉特話有兩套文字。一套係佢自身傳統嘅托忒文,一般睇做蒙古文嘅方言文字,喺民間傳承用緊,但冇官方地位;另一套係喺俄羅斯用緊嘅斯拉夫字,喺卡爾梅克共和國有官方地位。而喺中國,由於要同其他嘅蒙古族統一,所以雖然佢有自身文字,但仲係用作爲正統書面語嘅傳統蒙古文。

模嘅用法[編輯]

下面有兩類用法。黐下面啲原碼去啲文章度,填好就得。注意,托忒文嗰個用法中,一定要填「托忒=」一欄,如果唔諗住填托忒文,噉就請用另一個用法。

用法一:

{{lang-xal|(衛拉特話斯拉夫字嘅內容)}}

呢個用法唔需要任何嘅參數名。

用法二:

{{lang-xal|托忒= |斯拉夫= |拉丁化= }}

參數說明:

  • 「托忒」:指托忒字母嘅蒙古文。呢個參數項係必填。只需要填啲托忒字母,呢度內鑲咗Template:MongolUnicode,即係話,填入嘅托忒文會自動豎排。(托忒文同傳統蒙古文一樣,係世界少數嘅一定要打豎寫嘅文字)
  • 「斯拉夫」:斯拉夫字嘅衛拉特話。「西里爾」參數名等效。
  • 「拉丁化」:衛拉特話嘅拉丁字轉寫。

以上參數,除咗「托忒」必填,其餘都係揀填。唔填唔顯示。

用時建議[編輯]

由於托忒文係一定要打豎寫嘅,同粵文版面有衝突,啲托忒文會撐開行距,搞到離行離迾,對於睇唔到托忒文嘅電腦用家,呢個情況會更嚴重。所以建議每個單詞之間插入一個換行籤(即係<br>),而唔好似英文噉個個單詞之間隔一個空格。

用例[編輯]

用法一(斯拉夫字)[編輯]

填: {{lang-xal|Тодо бичиг}}

效果:

衛拉特話Тодо бичиг

用法二(托忒文同斯拉夫字)[編輯]

填: {{lang-xal|托忒=ᡐᡆᡑᡆ<br>ᡋᡅᡔᡅᡎ |斯拉夫=Тодо бичиг |拉丁化=Todo bichig}}

效果:

托忒蒙文ᡐᡆᡑᡆ
ᡋᡅᡔᡅᡎ
斯拉夫字:Тодо бичиг,拉丁化:Todo bichig