Template:Quote

出自維基百科,自由嘅百科全書

引用原話

模解[] [] [] []

概要[編輯]

用法[編輯]

  1. {{quote|內容}}
    「內容」係引用。
  2. {{quote|height=高度值|內容}}
    引用內容以固定高度呈現,用嚟減少大引用所佔篇幅,以突出文章。
    注意:唔可以就噉撳兩次Enter掣嚟開新段落,一定要用<p>或者<br />標籤。

範例[編輯]

跳轉[編輯]

注意事項[編輯]

模嘅編輯說明[編輯]

睇埋[編輯]