Template:Uw-disruptive1

出自維基百科,自由嘅百科全書

Information icon你好。你最近作出嘅幾項改動無乜建設性,已經畀人還原。請花啲時間睇下我哋嘅政策同指引。你可以喺我哋嘅幫助目錄道搵到多啲關於作出建設性貢獻嘅資訊。如果你淨係想做啲測試改動,請用沙盤。如果你有任何問題,可以去我嘅傾偈頁面度留言。多謝合作。

模解[]