Truth or Dare

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢

Truth or Dare係一個集體遊戲遊戲規則係要問問題,講真話,輸咗嘅要接受處罰,唔准反抗,例如除衫、除褲同埋非禮。呢隻遊戲嚮色情架步夜總會都好興玩。

睇埋[編輯]