UTC+7:20

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢

UTC+7:20係比世界協調時間快7個鐘又20分鐘嘅時區,喺1933到1940年間做過新加坡夏令時間