User talk:HombreDHojalata

頁面內容唔支援其他語言。
出自維基百科,自由嘅百科全書

雖然口交可以由同性嘅兩人相互進行, 不過多數係講緊異性相互進行, 放兩張由男性幫男性進行口交既相片可能會誤導讀者.