VCD

出自維基百科,自由嘅百科全書
  提示:呢篇文講嘅唔係CD Video
VCD標誌

VCD(Video Compact Disc),又叫影音光碟,係視像CD嘅標準格式。