Wikipedia:是日好文/功能安全

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢
Extra low voltages (third safety class).JPG

功能安全又叫機能安全,係指同一個系統或者係設備整體安全嘅組成部份。例如一個摩打加一個溫度感測器,如果溫度超過一定值,就唔畀摩打轉,呢個機能就屬於功能安全。