Wikipedia:要關注嘅頁

出自維基百科,自由嘅百科全書
Help:目錄Help:目錄
Help:目錄
Help:目錄

有乜守則要跟[編輯]

所有內容都要跟 五大支柱,唔跟嘅文章同其他嘢都會被鏟,呢個當然係要關注。

我哋明白總會有啲文章睇得好辛苦,或者太少料,或者風格出咗問題,呢啲問題會積小成多,所以都係要關注。如果有令文章需要受到關注,請加入適當嘅訊模

需要改善[編輯]

翻譯[編輯]

 • 外語
 • 重有官話

風格[編輯]

 • 擴充
 • 要求圖
 • 未分類
 • 簡介唔妥

內容爭拗[編輯]

 • 矛盾
 • 鬼崇字
 • 中立性
 • 唔準確
 • 可疑
 • 爭議

內容改善[編輯]

 • 太多術語
 • 追星站
 • 要專家幫手
 • 要更新
 • 風格唔妥
 • 維基化
 • 地域中心
 • 地域用語
 • 太長

參考文獻[編輯]

 • 原創研究
 • 徵求參考文獻
 • 沒有參考文獻
 • 偏重單一參考文獻
 • 參考文獻錯咗
 • 唔夠參考文獻

需要整合[編輯]

 • 請求搬
 • 請求合併
 • 循環分類
 • 轉跳連轉跳

需要刪除[編輯]

好耐都仲係差勁[編輯]

快鏟[編輯]

 • 搞惡
 • 侵權
 • 賣告白

要求咗鏟[編輯]

 • 要求咗鏟

其他要求關注[編輯]

 • 編輯戰