Wikipedia:里程碑/2013年

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

2013年[編輯]

十二月三十一號[編輯]

  • 文章過咗27000篇。排八十七位。

十月十三號[編輯]

  • 文章過咗26000篇。排八十六位。

八月十一號[編輯]

  • 文章過咗25000篇。排八十七位。

七月六號[編輯]

  • 文章過咗24000篇。排九十一位。

六月三號[編輯]

  • 文章過咗23000篇。