Wikipedia:里程碑/2014年

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

2014年[編輯]

十月十三號[編輯]

  • 文章過咗33000篇,排八十二位。

八月十一號[編輯]

  • 文章過咗32000篇,排八十三位。

七月六號[編輯]

  • 文章過咗31000篇,排八十四位。

五月十一號[編輯]

  • 文章過咗30000篇,排八十五位。

四月十六號[編輯]

  • 文章過咗29000篇。

三月五號[編輯]

  • 文章過咗28000篇,排八十九位。