Wikipedia:雪波邏輯

出自維基百科,自由嘅百科全書
推雪波

雪波邏輯」(Snowball clause)係鼓勵大家用常識去判斷,避免擾亂行為英文Wikipedia:Do not disrupt Wikipedia to illustrate a point官僚行為。雪波邏輯內容係:

假如明知一件事嘅結果(就好似證明地獄會唔會有雪波),就無需要去行曬所有程序。

提出雪波邏輯嘅理念,係避免大家糾纏喺一啲又長又唚、無謂又官僚嘅討論度。

更詳盡嘅內容可以參考英文維基百科嘅Wikipedia:Snowball clause