Wikipedia talk:編輯守則

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢

宜家想從中文版既直接翻譯,應該會快啲,或者由英文翻譯都得?

開個同Wikipedia:編輯守則有關嘅新討論

開個新討論