Wikipedia talk:集中討論

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

"集中討論"?議論中心?議事中心?傾偈中心?* = )< Hillgentleman||二零零九年四月三十號(星期四)格林尼治 17點39分34秒。>

en:Wikipedia:Centralized discussionShinjiman 2009年5月1號 (五) 01:02 (UTC)