.biz

出自維基百科,自由嘅百科全書

.biz係個通用頂級域,屬第二批頂級域,響2001年建立。.biz嘅意思係「business」嘅第一個音節,畀商業機構用,因為好多.com域名都畀人註冊咗,.biz就畀到多一個選擇。