3X反恐暴族:重火力回歸

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

3X反恐暴族:重火力回歸》(xXx: Return of Xander Cage)係套2017年美國電影,《3X反恐暴族》嘅續集,由D.J. Caruso執導,雲迪素甄子丹胡比露絲森姆積遜迪碧嘉柏度歌妮蓮娜杜波芙吳亦凡米高比斯平東妮歌莉尼馬力奇占主演。