576i

出自維基百科,自由嘅百科全書

576i係一種影片格式嘅縮寫。字母 i 表示隔行掃描,數碼576表示垂直方向有576條掃描線,通常水平解像度為720或者704像素

睇埋[編輯]