BB床

出自維基百科,自由嘅百科全書
BB床

BB床係四邊有欄杆嘅細,專門攞嚟畀讓孲𤘅子用,廢事佢哋轉身嗰陣會跌落床整親自己。以前欄杆可能會卡住蘇蝦個頭造成危險,所以後來引入咗唔同嘅安全標準避免再發生呢啲事故。

睇埋[編輯]