Gale Bruno van Albada

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢
Gale Bruno van Albada
出生日1912年3月28號 喺Wikidata改呢個
出生地阿姆斯特丹 喺Wikidata改呢個
死亡日1972年12月18號 喺Wikidata改呢個 (60歲)
死亡地阿姆斯特丹 喺Wikidata改呢個
國籍荷蘭王國 喺Wikidata改呢個
學位哲學博士 喺Wikidata改呢個
母校阿姆斯特丹大學 喺Wikidata改呢個
職業天文學家、大學教員 喺Wikidata改呢個
僱主博斯查天文臺、阿姆斯特丹大學阿姆斯特丹大學 喺Wikidata改呢個
配偶Elsa van Dien 喺Wikidata改呢個

Gale Bruno van Albada1912年3月28號1972年12月18號)係個荷蘭天文學家,佢喺阿姆斯特丹出世,曾經喺阿姆斯特丹大學讀書。

提名同攞過嘅獎[編輯]