ISTP

出自維基百科,自由嘅百科全書

ISTPMBTI入面十六種人格類型之一,喺柯爾塞氣質類型測試入面叫做巧匠,係工匠四種類型入面嘅其中一個。

ISTP大概佔人口總數嘅4%-10%[1]

偏好[編輯]

MBTI通過下面嘅偏好將佢哋歸類:

  • 佢哋嘅能量來源(外向或內向)
  • 點樣接受信息(感覺或直覺)
  • 主要靠咩做決定(情感或思考)
  • 點樣對待外在世界(判斷或理解)

ISTP嘅偏好:

  • I——內傾相對於外傾。ISTP傾向於寧靜同有所保留。喺社交中,佢哋消耗能量(同樣情況下,外傾者獲得能量)。
  • S——感覺相對於直覺。相比關心抽象事物,ISTP更加關心具體事物。佢哋更加傾向關注細節而唔係整體,關注最切近嘅現實而唔係未來嘅可能性。
  • T——理性相對於情感。ISTP通常認為客觀標準高過個人偏好。做決定嗰陣,佢哋通常基於邏輯,而唔係對人情世故嘅考慮。
  • P——理解相對於判斷:ISTP會保留意見或者推遲做決定,傾向「開放選擇權」,更加好咁應對變化。

[編輯]

  1. "CAPT". 原先內容歸檔喺2017-09-11. 喺2011-02-03搵到.

出面網頁[編輯]