J. E. 烏里布魯

出自維基百科,自由嘅百科全書
J. E. 烏里布魯

J. E. 烏里布魯西班牙文José Evaristo Uriburu1831年11月19號1914年10月15號)係阿根廷律師同政治人,1895~1898年間出任過阿根廷總統。