MediaWiki

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去: 定向搵嘢
MediaWiki嘜頭

MediaWiki係套建基喺網絡Wiki引擎,維基媒體基金會嘅所有搞作,同埋大多數Wiki網站都會採用到呢套軟件。MediaWiki軟件最初係專為維基百科而搞出嚟,今日已經畀一啲機構用嚟做知識管理同內容管理系統。