SELEX

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

SELEX係一種分子生物學試驗,用嚟搵出同配體最親和嘅核酸序列。隨機核酸序列庫通過生物化學方法產生,序列庫同配體反應,然後通過免疫學方法分離出配體,洗清曬未同配體結合嘅核酸序列,然後再將結合咗嘅核酸序列用聚合酵素鏈式反應複製幾百萬倍,再選擇多幾次,同配體最親和既核酸序列就會產生。