Talk:冧

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

改成軟彈理由[編輯]

根據最新嘅城市論壇共識,呢篇嘢直接改成軟彈。原因係:

  1. 呢度唔係維基辭典。
  2. 入面講嘅大多數都係詞嘅解釋。
  3. 段落介紹得太簡短,基本上冇得再擴寫落去。

總結以上理由先至直接搬去辭典入面。--CRCHF (傾偈) 2015年4月2號 (四) 01:56 (UTC)