Talk:束棒

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

懲戒男先生原本建立條目,並不打算作學術研討,相反只是想抹黑政敵。所以我將中文維基相關內容搬過來,但各位要有心理準備,與懲戒男打編輯戰,所以我先提請禁止IP用戶編輯。Martinoei 2007年6月18號 (一) 15:35 (UTC)

  • Martinoei 歡迎你改呢篇文,而家唔見有 IP 搞搞陣,有我哋會處理。--WikiCantona 2007年6月18號 (一) 15:47 (UTC)
    • 多謝先,其實法西斯本身係百科全書基礎條文。有得救嘅條目,梗係順手救咗先。Martinoei 2007年6月18號 (一) 15:55 (UTC)
  • 阿 Martinoei,都希望你盡量做到呢個啦 Wikipedia:假定善意,多謝你嘅貢獻先。--WikiCantona 2007年6月19號 (二) 06:05 (UTC)