Talk:查戈斯群島

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢

改叫查戈斯羣島[編輯]

點解要改名?「群」字同「羣」字相通,無話邊個先致係正宗。 (傾偈) 2012-04-27T09:04:31+00:00 2012年4月27號 (五) 09:04 (UTC)

【五經文字】曰“羣”為正,“群”為俗。--203.218.176.233討論) 2012年4月27號 (五) 10:39 (UTC)

康熙字典 羊部7劃(第952頁第26項)
(傾偈) 2012-04-27T11:05:56+00:00 2012年4月27號 (五) 11:05 (UTC)