Talk:漢 (搞清楚)

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

有冇必要搬?[編輯]

見到@HenryLi扶《漢朝》做正爲《漢》,但我感覺呢,「漢」嘅意思比較多,好似唔係咁適宜直接話佢就係個朝代名噉樣。個人感覺嗟,想聽下其他意見。--S7w4j9 (傾偈) 2018年3月29號 (四) 11:57 (UTC)

意思係多,編輯維基,其他用法少單字用。編寫時,,絕多數指漢代。HenryLi (傾偈) 2018年3月29號 (四) 14:38 (UTC)
@HenryLi我唔噉諗囉,至少作爲國號嘅漢,搞清楚版都列咗咁多個出來,漢朝即使係大朝代,喺單用字嘅時候,亦有可能係指向其他嘅小朝廷?何況,佢個意思真係太多嘞。--S7w4j9 (傾偈) 2018年3月30號 (五) 17:00 (UTC)
而且考慮下啦,呢啲小朝廷咁多,炒埋炒埋一碟噉,個分量會唔會夠得上漢朝呢?何況咁多個朝廷當中,南漢係嶺南政權,佢之於粵史,同兩漢一樣緊要。大一統朝代係緊要,地方史嘅朝代亦都咁緊要。呢個緊要度閣下唔考慮下睇睇?--S7w4j9 (傾偈) 2018年3月30號 (五) 17:08 (UTC)
史上,小朝廷時間短,史料好少。「秦時明月漢時關」,啲人唔會認為漢係南漢。若講粵史,劉徹派軍滅南越國,漢統治約三百幾十年,南漢,初時號大越,後改大漢,統治約五十年。就算係粵史,單用「漢」一字,多數都會指漢三百幾十年,唔係南漢五十幾年,撞嘅機會好少。如屈大均《廣東新語》「伏波故有神靈,為徼外蠻酋所畏,自漢至今,恪遵約束」成本書單字漢,唔會指南漢。而且粵史睇,斷代史,咁南漢一樣可以叫漢朝。HenryLi (傾偈) 2018年3月31號 (六) 01:00 (UTC)
@HenryLi我喺度諗,呢度會否有個意識形態問題?中文維基搞大中華,只承認大一統王朝,分裂時期嘅都係割據政權,呢種中原天下史觀我冇異議,佢係中文嘛。但來到粵語維基,係咪仲係要搞呢種視覺?我更傾向喺粵語維基發揚廣東本位史觀,講親漢言必稱漢朝,但作爲廣東第二次建國嘅南漢,對我哋同樣意義重大。廣東亦就獨立過嗰兩三次。所以我會珍視起佢,我更希望喺粵語維基將漢朝同南漢並舉,唔偏向邊個,因爲佢哋都係粵史。--S7w4j9 (傾偈) 2018年3月31號 (六) 11:53 (UTC)
依度客觀講字,史上獨用「漢」字,絕多都指劉邦嘅漢。至於嶺南有無獨立,都唔會因為個今日百科「漢」而改變。改漢,同你諗嘅相反。係要捨棄民國以來史觀,大統一「斷代史」朝代觀,進而還原返二十四史咁,做返「國史」,史上每國,都睇成國,唔係睇成朝。咁先會客觀對待各國。文章講劉邦開漢國,係個國。如此,先會同劉龔開大漢國睇齊。若果你要搞到並舉,拎「漢朝」來做名,反而搞錯,附和大統一史觀。要舉,直情寫到南漢都係漢朝,漢朝都要搞清楚,係咪有必要呢?重有,劉龔點解要改國號,由大越改成大漢,都因為佢姓劉。劉龔大漢國,嗰名衍生自劉邦嘅漢。唔少國號「漢」都姓劉。外來與否,都係粵史一部曲。HenryLi (傾偈) 2018年3月31號 (六) 13:05 (UTC)
@HenryLiOK嘅,我有少少get到你想講咩。換言之你要行返廿四史嘅傳統,得嘅,我理解到,但大一統史觀呢下我冇諗到,我嘅睇法覺得漢朝係斷代史嘅提法囉。好啦,我唔阻你,國同朝,真係難分難解(笑)。--S7w4j9 (傾偈) 2018年4月1號 (日) 11:19 (UTC)