User:HenryLi

出自維基百科,自由嘅百科全書
  • 好開心,廣東話維基百科生咗兩年,終於出到世喇。原本測試版
  • 唔同嘅語言文化,可以令世界思想交流更加活潑。
  • 其實唔多中意同人爭拗,要花好多時間去寫要講嘅嘢,無嘢生產到乜。(論材料正誤就例外)。與其有咁多時間同人拗,不如去寫多啲內容。

留言[編輯]

  • 呢排日夜都好多嘢做,所以只可以間中上下來寫下。有乜就留隻字畀我啦。HenryLi 2007年9月7號 (五) 18:00 (UTC)

維基見解[編輯]

想做嘅嘢[編輯]

  • 將廣東話地名、人名、物名都放入維基。
  • 星官、星名放入維基。

完結[編輯]

狀況[編輯]

文有138010篇,大細編輯2097726下,連埋副文有310120版,深度有10.5199,上載檔案2773個。維基友269931人,當中活躍嘅有304人,管理員12人,事務員2人,機械人91部。

常用[編輯]

總表[編輯]

[編輯]

[編輯]

[編輯]

[編輯]

[編輯]

[編輯]

[編輯]

[編輯]

書模[編輯]

[編輯]

{{subst:User:HenryLi/歡迎}}

統計[編輯]

資料[編輯]

外記[編輯]

測試[編輯]

下面係測試可以唔埋:

[2] Template:Edittools

文字測試[編輯]

ak:User:HenryLi