User:HenryLi/廣東省城

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

今日中華人民共和國廣州市,與舊日範圍不同,名稱不同。由於今人對省城史知不多,時時胡亂猜而誤判。

大清時省城,個城範圍細過今日市區。而行政上,實情包括一省一府二縣,分作如下:

省城兩縣分治,一番禺,二南海。城外各自東西伸延。

省城有其他別名,如羊城、穗城等。港穗直通車,穗指省城。

依啲名有時會互換,有時指大範圍,有時專指城內。省港澳,省就專指省城。粵港澳堪,粵指省城。