Talk:艾力拉蒲彎特

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

Lapointe[編輯]

字典寫/pwɛ̃t/啊!!!À la 雞 (傾偈) 2016年1月7號 (四) 02:13 (UTC)

睇埋下邊嗰啲句子讀音喇,好多都係讀/lapwɛ̃/。--WKDx417 (傾偈) 2016年1月11號 (一) 06:28 (UTC)
Cedric哥就識Lapointe嘅讀音。À la 雞 (傾偈) 2016年1月11號 (一) 16:58 (UTC)
Lapointe嘅「te」要唔要讀?À la 雞 (傾偈) 2016年1月18號 (一) 22:22 (UTC)

強烈建議還原À la 雞嘅改名[編輯]

好心À la 雞無料就咪亂嚟啦。今次發現,艾力拉布彎係同原文發音相差唔係好遠,我強烈還原À la 雞嘅改名做懲戒(PS: 第四次發現你所為喇,À la 雞提嘅法文人名或地名畀出嘅粵名搞到我睇唔過眼)。--WKDx417 (傾偈) 2016年2月15號 (一) 01:50 (UTC)

第一:凡係À la 雞嘅譯名我都反對;
第二:凡係À la 雞嘅論據論點論證我都全部當無到;
第三:凡係À la 雞嘅編輯我都首先假定係無建設性嘅編輯,有殺錯無放過;
第四:À la 雞應該永遠從維基百科消失。
為徂照顧b同p嘅對照,我建議用「拉蒲彎特」。【粵語文學大使殘陽孤侠支持全面中止IP用戶編輯權 2016年2月18號 (四) 19:11 (UTC)
一個字:正!呢次我舉手舉腳舉埋個道支持Cedric兄。佢(À la 雞)已經唔係第一次所為,唔衰攞嚟衰,今日我查哈德遜灣發現呢篇嘢已經知有乜蠱惑喇(話實佢提嘅「核遜」兩個字我都想笑)。--WKDx417 (傾偈) 2016年2月18號 (四) 23:38 (UTC)

如果我譯得好,你可以接受嘅,Lapointe係p音㗎,不如譯「拉蒲彎提」啦。À la 雞 (傾偈) 2016年2月18號 (四) 18:35 (UTC)

À la 雞提嘅譯名有「提」字嘅更加反對,因為「提」字重有其它音要用。你話你譯得好,算咩把炮啊?--WKDx417 (傾偈) 2016年2月18號 (四) 23:38 (UTC)
噉點解Le Fête,你譯「勒費提」嘅?À la 雞 (傾偈) 2016年2月19號 (五) 02:06 (UTC)
我喺出面問過人先至改譯「勒費特」。好心你喇,得閒過去圖書館買啲學法文嘅教材學正啲音先至好過嚟。--WKDx417 (傾偈) 2016年2月19號 (五) 07:12 (UTC)

提出二次搬版討論[編輯]

既然加拿大嗰邊重有位「艾力拉蒲彎特」嘅同名足球員,加上呢位歌手唔係好似拳王阿里噉咁出名。建議將佢搬到艾力拉蒲彎特 (歌手)呢版,之後凈低嘅跳轉改成搞清楚版。--PQ77wd (傾偈) 2016年10月16號 (日) 06:34 (UTC)