Template:是日靚畫/2014/10/01

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

是日靚畫

牽牛花

九龍東軍營,俗稱九龍塘軍營,九龍塘兵房,舊稱奧士本軍營,係香港九龍九龍塘九龍仔嘅一個軍營。現時嘅範圍北面到聯合道,東面到聯福道,南面到新德園平房區,西面到窩打老道。而家呢個軍營由駐港解放軍駐守。

圖片來自:Chong Fat
舊圖 - 更多正圖...