Template:是日靚畫/2016/01/11

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

是日靚畫

草叉

草叉,又叫杈,係種農具,形狀同鏟似,但個頭係叉形,專係剷乾草用。

圖片來自:Ellen Levy Finch
舊圖 - 更多正圖...