Template:柬埔寨史

來自維基百科
跳去導覽 跳去搵嘢
20171126 Angkor Wat 4701 DxO.jpg
柬埔寨史
扶南
約1世紀–550年
真臘
約6世纪–802年
高棉帝國
(吳哥時期)
802年–1431年
黑暗時代 金邊時期泰文สมัยจตุมุข 1431年–1525年
洛韋時期泰文สมัยละแวก 1525年–1593年
斯雷桑托時期泰文สมัยศรีสันธร 1594年–1620年
烏棟時期泰文สมัยอุดง 1620年–1863年
喪失下柬埔寨
17世紀–19世紀
法國保護時期
1867年-1953年
日本佔領時期 1941年-1945年
柬埔寨王國
1953年-1970年
高棉共和國
1970年-1975年
民主柬埔寨
1976年-1979年
柬埔寨人民共和國
1979年-1993年
民柬聯合政府
联柬权力机构
柬埔寨王國
1993年-