Template:Engname

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢
模解[] [] [] []
Exquisite-khelpcenter.png

呢個模包含最少一個可選參數:用之前唔該睇下討論頁


呢個模用咗一啲好複雜嘅語法同好多秘技。響你明嗮佢嘅用途同構造之前,千祈唔好喐佢。亦都要有心理準備要補返嗮改錯咗嘅地方。所有實驗都唔該喺沙盤模,或者你個用戶頁入面搞。

説明[編輯]

呢個模係用嚟顯示人物類同埋電影類文章嘅英文名。

電影類文章英文名請以斜體顯示。

代碼[編輯]

代碼 結果
{{lang-en|}} [] 出錯:{{Lang-xx}}: no text (幫手)
{{lang-en|Jimmy Donal "Jimbo" Wales}} 英文Jimmy Donal "Jimbo" Wales
{{lang-en|''Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl''}} 英文Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl